Musical Babies to zajęcia muzyczno-ruchowe po angielsku – piątki godz. 11:00 (dzieci od 6 do 36 m-ca życia)

Zajęcia mają na celu połączenie istotnych elementów ułatwiających przyswajania języka obcego, a mianowicie wczesne, bezstresowe osłuchanie się z językiem, zabawy z rytmem, muzykę klasyczną i ruch. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim i na ich etapy składa się śpiewanie piosenek, mówienie rymowanek przez osobę prowadzącą  przy równoczesnym wykonywaniu określonych, często zabawnych czynności przez dzieci, ćwiczenia kształtujące poczucie rytmu, zabawy ruchowe oraz taniec do  muzyki ludowej i etnicznej.  Istotną rolę spełniają wszelakie pomoce wizualne i dydaktyczne, obrazujące słownictwo używane w piosenkach. Ważnym elementem zajęć, w szczególności w najmłodszych grupach jest zachowanie określonej rutyny, dzięki której dzieci czują się bezpiecznie i są świadome następowania po sobie każdego z etapów zajęć.

Dla dzieci Musical Babies to zajęcia, podczas których:

  • Poznają proste słowa i zwroty angielskie za pomocą rymowanek i piosenek angielskich, stopniowo z wiekiem włączają się w śpiewanie samych piosenek i mówienie rymowanek wraz z pokazywaniem określonych czynności.
  •  Osłuchują się z językiem angielskim, co pomoże w późniejszej nauce języka, np. w szkole.
  • Wykształcają wyczucie rytmu za pomocą prostych instrumentów muzycznych, tańca, ruchu, oraz poprzez różnorodne gry i zabawy, nabywając bądź usprawniając przy tym koordynację ruchową.
  • Nabywają niezastąpioną umiejętność słuchania.

Koszt:

pojedyncze zajęcia – 35 zł

karnet na 4 zajęcia – 120- zł

zniżki dla rodzeństw: 30 zł i karnet 100 zł