1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Młodsze dzieci mogą korzystać z konstrukcji oraz baseniku z kulkami pod opieką dorosłych. 
 2. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na placu zabaw odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
 3. Dzieci wchodzą na plac zabaw w skarpetkach.
 4. Dorośli wchodzą na plac zabaw w ochraniaczach na buty
 5. Dzieci nie mogą mieć podczas zabawy: okularów, zegarków, łańcuszków lub jakichkolwiek ostrych i niebezpiecznych przedmiotów.
 6. Jedzenie i napoje można spożywać tylko przy stolikach.
 7. Właściciel placu zabaw nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione.
 8. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu, a także wprowadzania zwierząt.
 9. Wszelkie plecaki, torby i reklamówki należy pozostawić przed wejściem na plac zabaw.
 10. Z urządzeń zabawowych znajdujących się na terenie placu należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 11. Podczas zabawy: 
  1. NIE NALEŻY POPYCHAĆ INNYCH DZIECI
  2. NIE NALEŻY WYNOSIĆ PIŁECZEK Z BASENU
  3. NIE NALEŻY WNOSIĆ JEDZENIA I NAPOJÓW DO STREFY ZABAW
  4. ZABRANIA SIĘ SPOŻYWANIA SŁODYCZY, JEDZENIA ORAZ PICIA PODCZAS ZABAWY
  5. ZABRANIA SIĘ WCHODZENIA NA SIATKĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ PLAC ZABAW DLA DZIECI
  6. ZABRANIA SIĘ ZJEŻDŻANIA GŁOWĄ W DÓŁ, SKAKANIA ZE ZJEŻDŻALNI, WCHODZENIA NA NIĄ OD STRONY POCHYLNEJ ORAZ PORUSZANIA SIĘ PO NIEJ W KIERUNKU PRZECIWNYM NIŻ KIERUNEK ZJEŻDŻANIA.
 12. Opiekun przed wejściem dziecka na plac zabaw oświadcza, że zapoznał się z regulaminem
 13. Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie lub zabawie uznane zostaną za nie powstałe na placu zabaw.
 14. Właściciel oraz personel placu zabaw nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulamin
 15. Pozostawianie dziecka pod opieką personelu Sali Zabaw na określony czas.
  1. Istnieje możliwość pozostawienia dziecka w Sali Zabaw pod opieką personelu Sali Zabaw na określony czas. W takim wypadku pełnoletni opiekun powinien wyraźnie zgłosić chęć oddania dziecka pod opiekę Sali Zabaw podczas jego nieobecności i uzyskać zgodę od pracownika Sali Zabaw. Sala Zabaw zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na pozostawienie dziecka w Sali Zabaw przez opiekuna podczas jego nieobecności.
  2. Dziecko powinno zostać odebrane przez opiekuna który je pozostawił w Sali Zabaw, chyba że opiekun przed pozostawieniem dziecka w Sali Zabaw na piśmie upoważni inną osobę wskazaną z imienia i nazwiska upoważnioną do odbioru dziecka z Sali Zabaw.
  3. Przy oddawaniu dziecka pod opiekę Sali Zabaw opiekun powinien podać pracownikowi Sali Zabaw imię i nazwisko dziecka, swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, a także dodatkowo numer telefonu do drugiej osoby upoważnionej do odbioru dziecka z Sali Zabaw.
  4. Podczas pozostawienia dziecka samodzielnie pracownicy Sali Zabaw dbają o jego bezpieczeństwo.
  5. Opiekun jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka, jeśli otrzyma informację o takiej konieczności, w szczególności w razie choroby dziecka, czy innych zdarzeń związanych z bezpieczeństwem dziecka, czy innych dzieci przebywających w Sali Zabaw.
  6. Opiekun zobowiązany jest poinformować pracownika Sali Zabaw o wszelkich okolicznościach dotyczących dziecka mających lub mogących mieć wpływ na zabezpieczenie dziecku należytej opieki w czasie zabawy w Sali Zabaw, w szczególności dotyczy to informacji o posiadanych przez dziecko schorzeniach, takich jak astma, epilepsja, zaburzenia słuchu, uczulenia itp. czy o niepełnosprawności dziecka.
  7. Opiekun oddając dziecko pod opiekę Sali Zabaw powinien zaopatrzyć dziecko w przekąskę i picie. Proponuje się pozostawienie dodatkowego ubrania na zamianę.
  8. Maksymalny czas pozostawienia dziecka w Sali Zabaw bez opiekuna to 120 minut.
 16. Rezerwacja urodzin i zajęć online
  1. Dokonując rezerwacji urodzin online, opiekun/rodzic zobowiązuję się do wpłaty zadatku w wysokości 250 zł na konto bankowe Sali Zabaw  lub wpłaty gotówki w Sali Zabaw w ciągu 48h od dokonania rezerwacji, w przeciwnym razie rezerwacja przepada.
 17. Zamykanie lokalu na wyłączność w ramach organizowanego przyjęcia urodzinowego
  1. Sala Zabaw oraz personel zastrzegają sobie prawo do możliwości  zamykania lokalu na wyłączność w ramach organizowanego przyjęcia urodzinowego.
  2. Właściciel zamieszcza informacje na funpage’u Boom Klubu o planowanym zamknięciu lokalu.
  3. Podczas zamknięcia lokalu na wyłączność dla określonych gości, Sala Zabaw nie realizuje wejść z  karnetów promocyjnych.

Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu i życzymy miłej zabawy!